ទំព័រ_បដា

គោលការណ៍​ណែនាំ

បេ​សកម្ម​របស់​យើង

២៤២៤

ធ្វើឱ្យ R&D របស់អតិថិជនរបស់យើងកាន់តែងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ការសាងសង់ស្ពានពី Pilot ធ្វើមាត្រដ្ឋានដល់ការផលិតសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។

ទស្សនវិស័យ​របស់​យេ​ី​ង

团建 (1)
团建 (2)
团建 (3)

● ដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ 100 ឆ្នាំ។

● ដើម្បីក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។

● អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនខិតខំសម្រេចបាននូវសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

តម្លៃស្នូលរបស់យើង។

jbg