ទំព័រ_បដា

ការ​ទាញ​យក​ប្រេង​ឥន្ធនៈ

  • ដំណោះស្រាយ Turnkey នៃ Biodiesel

    ដំណោះស្រាយ Turnkey នៃ Biodiesel

    Biodiesel គឺជាថាមពលជីវម៉ាសមួយប្រភេទ ដែលជិតនឹងប្រេងម៉ាស៊ូត គីមីឥន្ធនៈ ក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់សមាសធាតុគីមី។ចំហេះចម្រុះត្រូវបានសំយោគដោយប្រើប្រាស់កាកសំណល់សត្វ/ប្រេងបន្លែ ប្រេងម៉ាស៊ីនកាកសំណល់ និងផលិតផលនៃរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងជាវត្ថុធាតុដើម បន្ថែមកាតាលីករ និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពិសេស និងដំណើរការពិសេស។